CENÍK HRAZENÝCH SLUŽEB

VÝKONY A SLUŽBY, KTERÉ NEJSOU HRAZENY ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

UBYTOVÁNÍ V NADSTANDARDNÍCH POKOJÍCH

INTERNA nadstandardní pokoj pacient

500 Kč /noc

Jednolůžkový pokoj, vlastní sociální zařízení, televize, lednice, klimatizace.

Oběd - výběr ze dvou jídel (u pacientů bez dietního omezení)

INTERNA nadstandardní pokoj doprovod

300 Kč /noc

Na pokoji s doprovázeným pacientem.

Bez stravování, možnost dokoupení stravy + 100,- Kč / den

NOP nadstandardní pokoj pacient

500 Kč /noc

Jednolůžkový pokoj, vlastní sociální zařízení, televize, lednice, klimatizace.

Oběd - výběr ze dvou jídel (u pacientů bez dietního omezení)

NOP nadstandardní pokoj doprovod

300 Kč /noc

Na pokoji s doprovázeným pacientem.

Bez stravování, možnost dokoupení stravy + 100,- Kč / den

CHIRURGIE / JPL nadstandardní pokoj pacient

800 Kč /noc

Jednolůžkový pokoj, vlastní sociální zařízení, televize, lednice, klimatizace.

Oběd - výběr ze dvou jídel (u pacientů bez dietního omezení)

CHIRURGIE / JPL nadstandardní pokoj doprovod

400 Kč /noc

Na pokoji s doprovázeným pacientem.

Bez stravování, možnost dokoupení stravy + 100,- Kč / den


OPERACE

Operace varixů RFA

15.500 Kč


Operace hemoroidů

14.000 Kč

dle Longa (stapler)


AMBULANCE

Výpis ze zdravotní dokumentace

CP MZ ČR


Zprávy na vyžádání pro soudy, policii, sociální péči (podrobný výpis)

300 Kč


Odběr krve (bez dalších laboratorních vyšetření)

50 Kč


Ostatní výpisy ze zdravotní dokumentace

mimo Policie ČR


Ambulantní zařízení

250 Kč


Hospitalizační zařízení

250 Kč


Fotokopie zdravotní dokumentace včetně operačního protokolu – cena za 1 stranu

50 Kč

+ případné poštovné


LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Regulační poplatek za ošetření v pohotovosti

90 Kč

dle platné legislativy


CHIRURGICKÁ AMBULANCE

Odlehčená sádra

(při volbě odlehčeného syntetického materiálu)

Cirkulární sádrový obvaz – prstů, ruky, zápěstí

365 Kč

+ materiál dle spotřeby

Cirkulární sádrový obvaz – celá horní končetina

615 Kč

+ materiál dle spotřeby

Cirkulární sádrový obvaz – noha, bérec

615 Kč

+ materiál dle spotřeby

Cirkulární sádrový obvaz – celá dolní končetina

980 Kč

+ materiál dle spotřeby

Obinadlo fixační Scotchcast Plus 3M (lehká sádra) 5 cm x 3,6 m

165 Kč / ks

materiál dle spotřeby

Obinadlo fixační Scotchcast Plus 3M (lehká sádra) 7,6 cm x 3,6 m

208 Kč / ks

materiál dle spotřeby


GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

Foto plodu (při UZ vyšetření)

200 Kč


Odběr cytologie (odběrový set a jednorázové zrcadlo)

100 Kč


Vyšetření a sepsání žádosti k interrupci

1.000 Kč


Vystavení receptu na oddálení menses a poučení o aplikaci

100 Kč


Výpis z dokumentace při změně lékaře

250 Kč


Vyšetření na žádost (vstupní prohlídka do zaměstnání)

400 Kč


LBC test … 90% účinnost odhalení rizikových změn

500 Kč

cena za test bez ev. vyšetření laboratoře (náklady na rozbor dle ceníku laboratoře)

Aplikace injekce na žádost, odběr krve

100 Kč

(+ náklady na rozbor dle ceníku laboratoře)

Určení pohlaví plodu

150 KčREHABILITACE

Léčebná tělesná výchova individuální

250 Kč / 30 min

Techniky měkkých tkání

300 Kč / 30 min

Masáž klasická / reflexní a vazivová

300 Kč / 30 min

Kinesiotaping

aplikace 50 Kč /min + 3 Kč / cm

Spirální stabilizace páteře (manuální techniky) / (cvičení)

250 Kč / 30 min

Mackenzie – mechanická diagnostika a terapie

250 Kč / 30 min

Krátkovlnná diatermie

120 Kč / 15 min

Dia dynamické proudy, Interferenční proudy, TENS, Träbertovy proudy, Ultrasonoterapie, Magnetoterapie, Solux

80 Kč / 10 min + 8


CENÍK HRAZENÝCH SLUŽEB

V rámci rozšíření služeb ambulantní a lůžkové části nemocnice Duchcov nabízíme možnost preventivních vyšetření včasného záchytu civilizačních či jiných chorob pro klienty

KTEŘÍ NEMAJÍ v ČR ani EU ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ a KDY PACIENT NEMÁ DOPORUČENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE


CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ a lůžková oddělení INTERNA a NOP

Operace na vyžádání a v rozsahu po konzultaci – provedené primářem

na vyžádání


Nadstandardní pokoj

na vyžádání

možnost stravy dle národnosti pacienta

Doprovod na pokoji

na vyžádání

možnost stravy dle národnosti pacienta


RDG

(UZ = ultrazvuk)

Na žádost pacienta, mimo neodkladnou péči

Vyžádaná plánovaná péče tuzemci, cizinci EU, ESVO, Švýcarska a sml. států i mimo

UZ vyšetření BŘICHA

900 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

UZ vyšetření HORNÍ POLOVINY BŘICHA (játra, žlučník)

450 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

UZ vyšetření DOLNÍ POLOVINY BŘICHA

450 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

UZ vyšetření KRKU, ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (morfologické a dopplerovské)

500 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

UZ vyšetření ŽIL (1-2) // TEPEN (1-2) // KAROTID à jedno vyšetření

1.000 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči cena za 1 vyšetření

UZ vyšetření SCROTA, DOPPLER.

800 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

UZ vyšetření MĚKKÝCH TKÁNÍ

300 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

UZ vyšetření TŘÍSEL

300 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

Obrazovaná dokumentace vyžádaná ošetřujícím lékařem na CD nosiči

40 Kč / 1 ks

1 ks

Obrazová dokumentace pro vlastní potřebu na CD nosiči

110 Kč / 1 ks

Na žádost / mimo neodkladnou péči


INTERNÍ AMBULANCE

CELKOVÉ INTERNÍ VYŠETŘENÍ na vyžádání

anamnéza, vyšetření internistou, doplňující vyšetření dle určení lékaře a popis, závěr diagnostický a informace o výsledku, doporučení dalšího postupu a léčby

4 000 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči Včetně doplňujícího vyšetření EKG, pulzní oxymetrie, ev. zhodnocení lab. výsledků + (cena lab. vyšetření dle platného ceníku laboratoře)

PNEUMONOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ na vyžádání

anamnéza, vyšetření pneumologem, spirometrie,

2 projekce RTG nitrohrudních orgánů a popis, pulzní oxymetrie

3 000 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

Závěr diagnostický a informace o výsledku, doporučení dalšího postupu a léčby

Cílené vyšetření internistou

1.000 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

Bez doplňujících vyšetření doporučených lékařem

Kontrolní vyšetření internistou

500 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

Bez doplňujících vyšetření doporučených lékařem

Spirometrie s popisem

400 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

EKG s popisem

400 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči

Laboratorní vyšetření – základní biochem. rozbor a krevní obraz, rozbor moči

dle ceníku laboratoře

Na žádost / mimo neodkladnou péči

Odběry

100 Kč

Na žádost / mimo neodkladnou péči


CENÍK

ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU ​ 

Rozsah zdravotní péče poskytované za úhradu upravují zákony č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Výše finanční úhrady za jednotlivé zdravotní výkony je stanovena následujícím ceníkem, který je vypracován na základě vyhlášky MZČR č.134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a zákona č.235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Od uvedených cen je možné se odchýlit pouze v případě, že bude smluvně (písemně) mezi Městskou nemocnicí v Duchcově a pacientem, zákazníkem, resp. odběratelem ujednáno jinak. 


Zdravotní služby poskytované

Neodkladná zdravotní péče dle aktuálního sazebníku, dle případu

Vyžádaná (plánovaná) zdravotní péče

Tuzemcům a cizincům EU, ESVO, Švýcarské konfederace, smluvního státu a vládním stipendistům

1,33 Kč / 1 bod

dle ceníku nebo na vyžádání

Cizincům mimo EU, EHP, Švýcarska a smluvních států

1,33 Kč / 1 bod

dle ceníku nebo na vyžádání


Zdravotní služby poskytované (* maximální ceny)

  • Zdravotní služby poskytované (* maximální ceny)
  • Na žádost orgánů státní správy hrazené z prostředků státního rozpočtu
  • Na žádost orgánů, justice, státního zastupitelství nebo policie
  • Vládním stipendistům
  • Specifické zdravotní výkony

* Maximální cena = Cenový předpis MZ ČR 1/2021/CAU ze dne 24.11.2020 (CP MZ ČR)

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz