Desatero komunikace s pacienty

ads

Je pro nás naprostou samozřejmostí poskytovat služby na profesionální úrovni.

ads

Chováme se zdvořile a ke každému pacientovi máme individuální přístup, který se odvíjí od jeho momentálních potřeb.

ads

Ke každému pacientovi se chováme stejně, bez ohledu na národnost, vyznání, politické přesvědčení, ekonomickou situaci či jakékoliv společenské postavení. Všichni pacienti si jsou rovni.

ads

Pacientům zásadně netykáme, vždy a každému vykáme. Každý pacient má jméno a titul.

ads

V prostorách nemocnice chodíme vždy upravení, čistí a jsme snadno identifikovatelní.

ads

Před pacienty v žádném případě neřešíme soukromé ani vnitřní záležitosti.

ads

Personál si je vědom nutnosti zvládat emočně vypjaté situace při jednání s pacienty či jejich příbuznými.

ads

Zdravotnický personál dodržuje povinnost mlčenlivosti, veškeré informace sděluje pouze po dohodě s pacientem a lékařem.

ads

Zdravotní stav pacienta řešíme citlivě.

ads

Je povinností zajistit pacientovi soukromí při vyšetření či jakémkoliv ošetření.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz