DOMÁCÍ ZRAVOTNÍ PÉČE

Jedná se o zdravotní péči poskytovanou klientům v jejich domácím prostředí.

Péči poskytujeme krátkodobě i dlouhodobě nemocným bez omezení věku a diagnózy.

Domácí ošetřovatelská péče je indikována lékařem a hrazena zdravotní pojišťovnou.

Domácí zdravotní péče zkracuje či zcela nahrazuje hospitalizaci klienta v nemocnici. Je v celém světě preferována pro své nesporné výhody, zejména pozitivní působení na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém prostředí a v blízkosti své rodiny, což přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta, urychlení hojení a ke snížení rizika komplikací

Nabízíme:

 • odběry biolog. materiálu ( odběr krve, moče, stolice )
 • převazy a ošetření ran
 • aplikace injekcí a infuzí
 • pohybová terapie ( nácvik soběstačnosti, sebepéče, nácvik chůze s berlemi, nácvik přesunů z lůžka na inv. vozík, kondiční cvičení, posilování svalů )
 • měření fyziolog. funkcí ( teploty, tlaku, pulsu, sledování příjmu a výdeje tekutin )
 • kontrola zdravotního stavu
 • prevence a léčba dekubitů (proleženin) – zaučení rodiny v polohování a v péči o ležícího pacienta
 • příprava a podání léků – dle ordinace lékaře
 • komplexní péče o ležícího pacienta ( toaleta na lůžku s pomocí rodiny nebo pečovatelky, péče o dutinu ústní, péče o vyprazdňování, péče o životosprávu, prevence dekubitů )
 • a další úkony dle ordinace lékaře a potřeb klienta
domácí péče

Domácí zdravotní péče je hrazená ze zdravotního pojištění

Aby náklady na zdravotní péči mohly být uhrazeny ze zdravotního pojištění, musí být předepsána na speciálním formuláři zdravotní pojišťovny a podepsána lékařem. Péče je hrazena jen do určité výše. Lékaři obvykle podmínky dobře znají.

Péče musí být ordinována buď praktickým nebo odborným lékařem, případně lékařem, který pacienta po hospitalizaci propustí do domácího ošetřování.

Jak si objednat naše služby

 • Telefonicky: 417 514 750
 • E-mail: duchcov@sestricka.cz 
 • Osobně: Nemocniční 264, 419 01 Duchcov
 • V prostorách ředitelství nemocnice

Trvale zajistit co nejvyšší kvalitu zdravotní péče o pacienta je prvořadým zájmem všech pracovníků.

Personál oddělení

Vrchní sestra

ikona


Vlasta Celjaková

phone 
+420 727 805 453
local_post_office vlasta.celjakova@sestricka.cz
Sestra

ikona


Naďa Hrušková

Sestra

ikona


Milena Ďurčová

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz