Zdravotní doprava

Nabízíme tyto služby:

 • převozy na vyšetření, ošetření nebo ke kontrole k obvodnímu nebo odbornému lékaři a zpět
 • místní i dálkové převozy k hospitalizaci nebo do lázní i zpět po propuštění
 • dálkové převozy ke kontrole po celé ČR

mobil

Případně osobně na dispečinku

linka

BEZPLATNÁ LINKA

email

Prostřednictvím emailu

Při objednání budete potřebovat tyto údaje:

 • jméno pacienta
 • kam požadujete převoz
 • na kolik hodin je pacient objednán
 • odkud pacient pojede-přesnou adresu včetně ulice a čísla, které je na domu umístěno, je vhodné uvést jméno, které je uvedeno na jmenovce, nebo na zvonku
 • zda pacient pojede sám, nebo s doprovodem
 • zda je nutné vzít s sebou do vozidla pacientův vozík, nebo jinou pomůcku
 • jestli je pacient mobilní, nebo je potřeba ho odnést vsedě, či vleže
 • telefonní kontakt na Vás

Ze zákona o Veřejném zdravotním pojištění má pacient právo žádat jakoukoliv dopravní zdravotnickou službu, kterou si dle svého uvážení sám vybere. To platí pro převoz z kteréhokoliv nebo do kteréhokoliv zdravotnického zařízení.

Naše služby můžete využít vždy, když máte od Vašeho praktického nebo ošetřujícího lékaře vypsaný „Příkaz ke zdravotnímu transportu“.

Pokud převoz potřebujete a příkaz od lékaře nemáte, rádi Vám vyhovíme. Bohužel služba nebude hrazena zdravotní pojišťovnou a objednatel si jí musí uhradit sám. Cenu se dozvíte u dispečera dle Vašeho požadavku.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz