Chirurgické vyšetření

Co je to?

Chirurgické vyšetření je soubor lékařských úkonů prováděných k diagnóze chirurgicky řešitelných onemocnění. Na základě jeho výsledků se lékař rozhoduje pro konzervativní nebo operační léčbu. Skládá se z rozhovoru, při kterém lékař odebírá anamnézu, a fyzikálního a laboratorního vyšetření.

Kdy se používá?

Chirurgické vyšetření se provádí při déle trvajících obtížích, při náhlém zhoršení stavu (akutních stavech), po úrazech nebo před plánovanou operací. Vyšetření provádí chirurg.

K čemu bude?

Vyšetření zhodnotí stav organismu a charakter jeho postižení. Nález mohou podpořit vhodně zvolené zobrazovací metody. Všechny shromážděné údaje pomohou ke stanovení diagnózy a rozvaze o dalším léčebném postupu. Chirurg se rozhoduje mezi konzervativním řešením problému a operací. V případě operace musí stanovit její načasování, cíl a nejvhodnější techniku.

Co je potřeba?

K základnímu chirurgickému vyšetření stačí pouze lékařovy smysly. Ke standardnímu vybavení ambulance patří špachtle pro nahlížení do úst a gumové rukavice. Pro zobrazení částí těla, které jsou skryty jeho zraku využívá lékař celé spektrum zobrazovacích metod.

Jaký je princip?

Rozsah a charakter postižení hodnotí chirurg pomocí pohledu, pohmatu, poklepu a poslechu. Důležitou součástí chirurgického vyšetření je i vyšetření konečníku (per rectum). Volba jednotlivých postupů a jejich posloupnost závisí na konkrétním postižení a aktuálním stavu.

 Jak se připravit? 

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Jak vyšetření probíhá?

Po vstupu do ambulance se lékař zeptá, jaké jsou problémy a jak problémy vznikly. Orientačně posoudí stav vědomí. Dalšími cílenými dotazy na rodinu, osobní, pracovní a sociální život může odebrat anamnézu. Při nekomplikovaném úrazu však obvykle stačí sdělit mechanismus, jak k němu došlo, základní identifikační údaje a případná související onemocnění. Podrobnější anamnézu lékař odebírá až v případě hospitalizace. Následuje vlastní vyšetření. Klient si odloží oblečení a posadí se na vyšetřovací lůžko. Chirurg hodnotí celkový stav organismu, držení těla, hybnost jednotlivých kloubů a integritu (spojitost) kůže. Vyšetřuje tělesné otvory (ústa, uši, nos, konečník). Pohledem si všímá otoku končetin a změn postavení jednotlivých kostí. Poslechne srdce a poklepem, pohmatem a poslechem vyšetří břicho. Zhodnotí cévní a nervové zásobení končetin a prstů na rukou a na nohou. Celkové vyšetření je obvykle pouze orientační, podrobněji se chirurg věnuje konkrétní postižené oblasti a souvisejícím částem těla. Chirurgické vyšetření trvá přibližně 20 minut. V případě akutních, život ohrožujících stavů se omezuje na orientační zhodnocení a lékař již v jeho průběhu zahajuje okamžitou léčbu (stavění krvácení, podpora dýchání).

Kdy bude výsledek?

Výsledek vyšetření se dozvíte hned po jeho ukončení. Lékař napíše zprávu s jeho závěry. Výsledky laboratorních testů jsou známy podle jejich typu do několika minut, hodin nebo následující den.

Co vyšetření ukáže?

Poškození kostí nebo kloubů se projeví jejich nepřirozeným postavením a změnou pohyblivosti. Poruchu integrity kůže tržným, řezným, sečným, bodným nebo střelným poraněním obvykle provází různě závažné krvácení. Akutní břišní příhody charakterizují typické příznaky. Patří mezi ně například úlevová poloha, lokalizace bolesti, stažení břišních svalů a doprovodné projevy (nevolnost, zvracení, teplota).

Kam povedou další kroky?

Chirurgické vyšetření nijak neomezuje. Po jeho skončení následuje další diagnostický a léčebný postup. Lékař na základě nálezu obvykle doporučí některé zobrazovací vyšetření (RTG, ultrazvuk, CT, MR). V případě lehkých tržných ran provede ambulantně jejich ošetření u nekomplikovaných zlomenin přiloží na postiženou končetinu fixaci. Při závažnějším postižení přijme klienta k hospitalizaci.

Dostupnost vyšetření:

Chirurgické vyšetření provádí specialista v chirurgické ambulanci.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz