Ergometrie

Co je to?

Ergometrie, šlapání na kole, nebo prostě „kolo“ je zátěžové vyšetření funkce srdečního svalu. Pomocí šlapání na rotopedu proti regulovatelnému odporu zatěžuje organismus a klade na srdce větší nároky. Současně registruje změny EKG, krevního tlaku a celkového stavu.

Kdy se používá?

Zátěžové vyšetření se provádí v případech, kdy je nutno zjistit funkční rezervy srdce. Má za úkol zjistit, jak se srdce a krevní oběh vyrovnávají se zátěží. Nejčastěji se používá k určení maximální výkonnosti srdce a krevního oběhu při námahových bolestech na hrudi (angině pectoris) nebo po infarktu. Vyšetření obvykle indikuje praktický lékař nebo internista a provádí internista kardiolog.

K čemu bude?

Některé změny na srdci a jeho výkonnosti se v klidu neprojeví. Všechna vyšetření ukazují normální výsledky. Stačí se trochu rozčílit nebo vyjít pár schodů. Obtížně se dýchá, rychle se unavíte a cítíte bušení srdce. V tom okamžiku srdce nepracuje dostatečně. Objevují se změny na EKG i v krevním tlaku. Vyšetření má ukázat jak velkou funkční rezervu má srdce, jak moc může zvýšit svůj výkon a zrychlit tep. Ukáže maximální únosnou zátěž.

Co je potřeba?

K simulaci zátěže se používá přístroj zvaný ergometr. Jde o šlapací trenažér (rotoped) s regulovatelným odporem. . Srdeční aktivitu při činnosti snímají elektrody nalepené na těle. Od nich vedou dlouhé dráty k elektrokardiografu. Krevní tlak monitoruje manžeta tonometru na paži.

Jaký je princip?

Srdce v klidu může být dostatečně zásobeno krví dokonce i v případě, kdy jsou jeho vyživující tepny (koronární artérie) zúžené nebo ucpané. Při zátěži spotřebovává Váš srdeční sval více kyslíku a živin. Rychle se zvyšují jeho nároky na zásobení krví. Tepny zdravého člověka vyšší průtok krve dokáží zajistit. Postižené koronární tepny však takovým nárokům nejsou schopné vyhovět. Ve svalu dochází k místní nedokrevnosti (ischémii). Na EKG se objeví změny, které předtím nebyly patrné.

Jak se připravit?

Informujte lékaře o všech lécích, které užíváte. I těch zdánlivě nepodstatných. Upozorněte lékaře i v případě, že trpíte postižením kloubů nebo jiným onemocněním, které by mohlo omezit Vaši schopnost cvičit. Minimálně dvě hodiny před vyšetřením byste neměli nic jíst, kouřit ani pít alkoholické nápoje. Vyhněte se i nápojům obsahujícím kofein (káva, čaj, energetické drinky). Své léky užijte jako obvykle.Pokud Vám lékař nedoporučí jinak. V některých případech může lékař určit, abyste některé z nich před vyšetřením vynechali. Sami si ale léčbu rozhodně neměňte! Před samotným vyšetřením odložte všechny šperky a ozdoby z krku, paží a zápěstí. Přineste si pohodlné sportovní boty a oblečení. Nikde Vás nesmí nic škrtit ani omezovat. Muži se často vyšetřují svlečení do půl těla, ženy v podprsence nebo lehkém oblečení.

Jak vyšetření probíhá?

Po odložení svrchního oblečení sestra připevní na tělo elektrody. Pro zajištění lepší vodivosti na ně předtím nanese malé množství vodivého gelu nebo je lehce potře vodou. U některých mužů je nutné místa pro připevnění elektrod vyholit. Elektrody se prostřednictvím dlouhého svazku drátů napojí na elektrokardiograf. Na paži připevní vyšetřující osoba manžetu napojenou na tonometr. Při vyšetření se bude v pravidelných intervalech nafukovat a měřit krevní tlak. Zátěžové cvičení probíhá v několika cyklech. Každý z nich trvá předepsanou dobu (obvykle 3 minuty). Po jejím uplynutí se změří krevní tlak, natočí EKG a zvýší zátěž (zvýšením odporu rotopedu ) Stejným způsobem následují další cykly. Vyšetření pokračuje až do doby, kdy se dsáhne maximální srdeční frekvence (vypočítané podle věku). Náhle ukončit jej může i vyčerpání (nástup těžké dušnosti, bolestí na hrudi, nepřekonatelné únavy), známky nedokrvení srdečního svalu na EKG, porucha srdečního rytmu nebo pokles (vzestup) krevního tlaku pod (nad) únosnou hodnotu. Po ukončení cvičební fáze následuje 5 až 10min.odpočinek. Přístroje přitom monitorují elektrickou aktivitu srdce Celé vyšetření nezabere více než 15 až 30 minut.

Kdy bude výsledek?

Předběžné výsledky vyšetření jsou k dispozici ihned. Jejich důkladnější zhodnocení a popis si však může vyžádat i několik dní. Při hodnocení výsledků musí lékař zvažovat i další okolnosti. Je důležité, zda připadají v úvahu rizikové faktory pro vznik onemocnění tepen V případě nejasného nálezu může lékař navrhnout ještě další testy.

Co vyšetření ukáže?

Normální výsledek vyšetření vyjde v případě, že j i po dosažení stanovené maximální srdeční frekvence zůstává schopnost bez větších obtíží pokračovat ve cvičení a neobjeví se žádné změny na EKG ani ve vývoji krevního tlaku. Ergometrie dokáže rozlišit původ obtíží. Zátěžové EKG ověří i úspěšnost léčby. Vyšetření absolvují i pacienti po operacích srdce i katetrizačních zákrocích.

Kam povedou další kroky?

Vyšetření nijak neomezuje.

Dostupnost vyšetření:

Vyšetření je dostupné ve specializovaných ambulancích.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz