Parkování v areálu nemocnice

Od 23:00 do 5:00 hod. je parkování povoleno pouze se souhlasem nemocnice

Znamená to tedy, že v tuto dobu lze v celém areálu parkovat jen s povolením určeným zaměstnancům a umístěným za předním oknem vozu. Netýká se návštěvníků  POHOTOVOSTNÍ ambulance.

V opačném případě se vystavujete postihu ze strany Městské policie.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz